Wyroki sądu – sprawiedliwe czy nie?

Czasami mieliście przeczucie, że byliście potraktowani niesłusznie? Albo, że sędzia źle zrozumiał prawo i sprawę? Otóż, ludzie to też ludzie i popełniają błędy, możesz odnieść się do sądu wyższej instancji. Sędzia może mieć inną wiedzę, inny poziom doświadczenia, są lepiej albo gorzej wykształceni. Sędzia przy wydawaniu orzeczenia/wyroku kierują się emocjami, większość kieruje się etyką oraz prawem, starają się wysłuchać każdego z dwóch stron, stara się wydedukować jak najlepszą opcję i karę odpowiednią do winy, dlatego bądźmy wyrozumiali i nie krzyczmy.