Jak napisać testament?

Testament to ostatnia wola/życzenie umierającego/zmarłego pisanego pod koniec lat swojego życia.  Musi też spełniać kilka warunków. Musi mieć datę, pisany własnoręcznie (nie pisany na komputerze) oraz podpisany, może być podpis świadków. Jest też opcja, żeby iść do notariusza, spisujemy swoje życzenia, a notariusz zapisuje testament zgodnie z prawem albo też sporządza akt notarialny, który jest odpowiednio udokumentowany.