Co z długiem alimentacyjnym, gdy dłużnik umrze?

Jak wiadomo alimenty płaci rodzic, który nie opiekuje się dzieckiem. Sprawa wygląda inaczej, gdy ta osoba umiera. Wtedy dług alimentacyjny przechodzi wraz ze spadkiem, więc jeśli dłużnik założył drugą rodzinę to obowiązek alimentacyjny spłaca druga rodzina zmarłego. Oczywiście można się zrzec spadku, tylko wtedy przepada majątek, nieruchomości i ruchomości jak samochód, co jest wartościowe. Co prawda raty alimentacyjne obciążają spadkobierców zmarłego, ale będą spłacać dług i płacić alimenty do czasu, gdy dziecko skończy szkołę do 18-tego roku życia, studia do 25-tego roku życia albo do momentu przerwania szkoły(tylko w czasie studiów). Nie muszą płacić alimentów, kiedy będzie co chwila zmieniać kierunek studiów.